Glock 17 in kal.7.92×24 mm

Sportpistool Glock 17 in het VBR-Belgium kaliber 7.92×24 mm.

Het sportpistool Glock 17 in het VBR-Belgium kaliber 7.92×24 mm werd ontwikkeld om het sportschieten te beoefenen in de Olympische discipline van het sportschieten in het kaliber .32.

Officieel getest door de Belgische Proefbank te Luik.

Het kaliber 7.92×24 mm werd gehomologeerd bij het C.I.P. (Commission Internationale Permanente pour l’épreuve des armes à feu portative) door de Belgische proefbank voor vuurwapens te Luik.

Het volledige Glock pistool samen met de VBR-Belgium 7.92×24 mm wisselloop werden in de Proefbank voor vuurwapens te Luik, uitgetest. De loop, is voorzien van een wettelijke nummering en van alle vereiste keuringsstempels. De wisseloop is geresitreerd in de registers van de Proefbank voor Vuurwapens te Luik.

Loop speciaal voor sportschieten.

Het loopprofiel van de wisselloop bedoeld voor het sportschieten is vervaardigd uit standaard trekken en velden met scherpe wanden. Deze scherpe wanden hebben een maximale grip op de kogelpunten met zacht loden kern.

Deze zachte kogelpunten worden speciaal voor het sportschieten gebruikt en zijn verkrijgbaar in de handel.

Hierdoor onderscheiden de lopen voor het sportschieten zich van de militaire lopen die voorzien zijn van een polygoon speciaal voor het gebruik van hardere messing projectielen.

De 7.92×24 mm wisselset voor Glock 17.

De 7.92×24 mm wisselset is een vergunningsplichtig wapenonderdeel (vergunning Model 4 of Model 9). Een conversie set kan slechts aangekocht worden door personen boven de 18 jaar.

Installeren van de wisselset.

Vergunning 7.92x24mm wisselset

Le premier permis pour une canon de remplacer en calibre 7,92 x 24 mm a été décerné en Belgique le 16 décembre 2013 et officiellement remis à Rik Van Bruaene le 25 février 2014

De eerste vergunning voor een 7.92×24 mm wisselloop werd in België toegekend op 16 December 2013 en officieel overhandigd aan Rik Van Bruaene op 25 Februari 2014

7.92x24mm dummy cartridges

While some Belgian opponents have succeeded to introduce “Dummy” cartridge as dangerous ammunition in to the Belgian legal system, it took us several years to fight back against these legal traps. We still have some of these extremely seldom 7.92×24 mm dummy cartridges available. They are intent for ammunition collectors.

The 7.92×24 mm dummy cartridges contain no ammunition components; no bullet points, no primer, no cartridge case, no gunpowder! These dummy cartridges are not covered by the general name of “ammunition” as canon shells. This dummy cartridges contain no explosives and no gunpowder charge. They do not fall under the concept of handgun ammunition because they contain no ammunition part!